1. ATELIÉR VÝTVARNEJ TVORBY – vedúci ateliéru Mgr. Ján Mózer
Cena: 180,- Eur/mesiac

 • Figurálne kreslenie
 • Výtvarná príprava
 • Modelovanie

2. ATELIÉR KLASICKEJ ANIMÁCIE – vedúci ateliéru Ing. arch. Jaroslav Baran
Cena: 180,- Eur/mesiac

 • Úvod do dejín animovaného filmu
 • Klasická animácia
 • Programy: Adobe Photoshop, Flash, Premiere, After Effects, CTP, Anime Studio Pro,…

3. ATELIÉR 3D ANIMÁCIE A MOTION CAPTURE – vedúci ateliéru Ján Drobný, Mgr. art. Róbert Szabó ArtD.,
Ing. arch. Jaroslav Baran
, Mgr. Dušan Blahút PhD.

Cena: 1. ročník 180,- Eur/mesiac, (2. a 3. ročník 250,- Eur/mesiac)

 • Úvod do dejín animovaného filmu
 • Základy klasickej animácie
 • Počítačová animácia
 • Počítačová grafika
 • Zvuková tvorba
 • Strihová skladba
 • Motion Capture
 • Programy: Adobe Photoshop, Illustrator, Autodesk 3ds Max, Mudbox, MotionBuilder, Vicon Blade, Adobe Premiere,…

4. ATELIÉR GRAFICKÉHO DIZAJNU – vedúci ateliéru Mgr. art. Štefan Kubovič, Ing. Mgr. art. Kristián Németh
Cena: 180,- Eur/mesiac

 • Úvod do dejín dizajnu
 • Web dizajn
 • Počítačová grafika
 • Programy: Adobe Photoshop, Ilustrator, InDesign, After Effects, Flash…

5. ATELIÉR FOTOGRAFICKÉHO DIZAJNU – vedúci ateliéru Róbert Benický, Mgr. art. Denisa Slávová
Mgr. art. Dominika Jackuliaková

Cena: 180,- Eur/mesiac

 • Úvod do dejín fotografie
 • Fotografická tvorba
 • Počítačová grafika
 • Web dizajn
 • Programy: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign…

6. ATELIÉR ODEVNÉHO DIZAJNU – vedúci ateliéru Mgr. art. Petra Kubíková, Eleonóra Šafáriková, Ján Drobný
Cena: 180,- Eur/mesiac

 • Úvod do dejín odievania
 • Konštrukcia a modelovanie odevov
 • Odevná tvorba
 • Počítačová grafika
 • Počítačová animácia
 • Programy: Adobe Photoshop, After Effects, Autodesk 3ds Max, Mudbox…

7. ATELIÉR DOKUMENTÁRNEHO FILMU – vedúci ateliéru Mgr. art. Róbert Szabó ArtD.,
Mgr. art. Peter Pokorný , Doc. Mgr. Ľ. Horník, ArtD.

Cena: 180,- Eur/mesiac

 • Úvod do dejín filmu
 • Dramaturgia a scenáristika
 • Zvuková tvorba
 • Strihová skladba
 • Dokumentárna tvorba
 • Filmová videotechnika a technológia
 • Počítačová grafika
 • Programy: Addobe Photoshop, Illustrator, Adobe After Effects, Premiere, Final Cut Pro,…

DOMOV