Mgr. art. Dominika Jackuliaková

Úspešne ukončila štúdium na katedre Fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas svojho štúdia absolvovala semestrálnu stáž na Akademie der bildenden Künste vo Viedni a odborné workshopy v Nemecku a na Slovensku. Má za sebou samostatnú výstavu v galérii Photoport v Bratislave a viacero skupinových výstav doma aj v zahraničí /Česká republika, Nemecko, Slovinsko/. Na našej škole vyučuje vývoj a dejiny fotografie a fotografickú tvorbu a prax. Momentálne žije a tvorí vo Viedni.