Perfektná Príprava Pre Profesionálnu Prax>> Virtuálna prezentácia školy <<

Akadémia filmovej tvorby a multimédií ponúka štúdium v 7 ateliéroch od 1.9.2018 (školský rok 2018/2019)
bez prijímacích pohovorov pre všetky vekové kategórie

  • Ponúka nenahraditeľné, potrebné odborné vedomosti a znalosti výtvarnotechnického zamerania pre odbornú prácu vo firmách (tvorba v aktuálnych softvérových produktoch), zdokonalenie sa vo vybraných oblastiach aj pre študentov vysokých škôl
  • Otvára širokospektrálne možnosti pre všetky vekové kategórie v oblasti grafického dizajnu, animovanej tvorby, fotografického dizajnu, odevného dizajnu, webdizajnu, atď.
  • Doplňuje dlhodobý deficit vysokoškolského vzdelávania najmä v bohatej tvorbe v softvérových produktoch, týkajúcej sa animovanej tvorby, grafického dizajnu, fotografického dizajnu, odevného dizajnu, multimediálnej tvorby, tvorby multimediálnych stránok, atď., kde neustále pretrváva nedostatok kvalitných a kvalifikovaných profesionálov

Motion Capture

Motion Capture

Motion Capture