Kontakt

SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ANIMOVANEJ TVORBY
AFTaM

Vlastenecké námestie 1
 851 01 Bratislava

www.aftam.sk
aftam@aftam.sk

www.vsftam.sk
uat@uat.sk

tel.: 02 / 624 116 68
    0902 901 910
fax: 02 / 625 243 13DOMOV