Mgr. art. Tomáš Hučko, ArtD.

Vzdelanie

• 2004 – 2007 doktorandské štúdium, Ateliér dokumentárnej tvorby, Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave
– umelecko – akademická hodnosť artis doctor (ArtD.)

• 1978 – 1983 denné štúdium odboru Filmová a televízna dokumentárna tvorba, Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave
– Mgr. art.

Pracovné skúsenosti

• 2013 – 2014 Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Odbor výskumu programov a vývoja formátov
– špecialista vývoja programov – senior
• 2002 – 2014 Katedra umeleckej komunikácie, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava.
– odborný asistent (predmety praktickej realizácie audiovizuálnych diel).
• 2007 – 2010 Ateliér dokumentárnej tvorby, Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Svoradova 2, 813 01 Bratislava
– odborný asistent (predmety: dejiny dokumentárneho filmu, publicistický film, dramaturgický seminár).
• 1999 – 2000 Televízia Luna, Nevädzova ul., Bratislava
– dramaturg.
• 2001 – 2011 audiovízia, živnostenské podnikanie, autorská spolupráca s STV (scenár, réžia)
• 1995 – 2001 v slobodnom povolaní, autorská spolupráca s STV (scenár, réžia)
• 1983 – 1995 Hlavná redakcia publicistiky a dokumentaristiky/ Producentské centrum dokumentárnej tvorby a vzdelávania, Československá / Slovenská televízia Bratislava
– redaktor (1993 – 1995)
– hlavný dramaturg PCDTV (1992)
– redaktor (1985 – 1992)
– asistent réžie (1983 – 1985)
– priebežne tiež výkon funkcie režiséra (1983 – 1995)

Autorská činnosť

• Od roku 1983 – autor (scenár a réžia) desiatok dokumentárnych a publicistických filmov a televíznych relácii, vyrobených v Československej/Slovenskej televízii Bratislava
• v roku 1993 autor a dramaturgický garant cyklu STV Subjektív
• Od roku 1995 – externá autorská spolupráca s STV (magazín Pedál, desiatky príspevkov do relácií Detské správy, Reportéri juniori, Si v obraze?)
• Od roku 1996 – nezávislá filmová dokumentárna tvorba:
– vo vlastnej produkcii:
Parkan na brehu Dunaja (2002), Čo nám chýba ku šťastiu… (2004), Roma kupa (2005), Všetci na hrad! (2006), Časy sa zmenili (2008)
– v produkcii iných výrobcov:
Hľadanie scenára (2006), Dôležité veci filmového scenára (2007), Kým sa skončí tento film (2009).
• V roku 2010 v spolupráci so SAV tvorba a výroba 5 vydaní televízneho publicistického vedecko-populárneho cyklu Spektrum vedy.

Publikačná a teoretická činnosť

• teoretické články a štúdie z oblasti dokumentárneho, publicistického i hraného filmu v odborných periodikách
KINO-IKON, Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze (1/07, 2/07, 1/08, 1/11, 2/12)
Film a doba 1/2010
Kino (Poľsko) 6/2012
• príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách:
– Megatrendy a médiá, Smolenice 2011, 2012, 2013 (výstupy zverejnené v zborníkoch)
– Nowy realizm – między kinem faktów a kinem fikcji. Tendencje w filmie fabularnym i dokumentalnym pierwszej dekady XXI wieku, Poznaň 2011 (výstup zverejnený v zborníku Pogranicza dokumentu, 2012)
– Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem, Bialystok 2012
– Polski dokument i animacja w XXI wieku, Wroclaw 2012
• od roku 2009 pravidelné autorské príspevky do špecializovaného internetového portálu o dokumentárnom filme DOKO (www.dokofilm.sk)