Mgr. art. Tomáš Vitek

Je absolventom katedry dokumentárnej tvorby Akadémie umení v ročníku profesorky Oľgy Sommerovej.  Už počas štúdia pracoval ako kameraman pre Českú televíziu v Prahe, neskôr ako copywriter a creative director v agentúre IN Media.

Po skončení štúdia sa stal režisérom Ústavu pamäti národa kde vytvoril svoj debutový film November+20 a dokumentárny film Junáci z prachu. Oba filmy sú úspešne prezentované na mnohých festivaloch doma i v zahraničí, boli opakovane uvedené na televíznych obrazovkách a oficiálne vyšli na DVD.  Na DVD vyšiel aj multimediálny projekt Sila svedectva, ktorého je spoluautorom a režisérom. Ako kameraman a režisér pracoval na medzinárodnom projekte Európy pre občanov v sérii filmových svedectiev oral history. Neskôr sa stáva riaditeľom medzinárodnej filmovej prehliadky Festival slobody. Vytvoril kompletný koncept medzinárodnej prehliadky, dramaturgiu, program a kompletné produkčné zabezpečenie. Ako riaditeľ prehliadky viedol celý festivalový a produkčný štáb.  Ako copywriter a Creative director je autorom dvoch mediálnych kampaní rádia Europa 2 – „Testované na ľuďoch“ a „Živé medzi mŕtvymi“  a režisérom TV spotu „Testované na ľuďoch“.

V súčastnosti pôsobí ako režisér  autorského dokumentárneho cyklu Família pre RTVS a cyklu Senior klubSenior klub magazín a dokumentárneho cyklu Cesta taktiež pre RTVS. Je autorom momentálne viac ako dvadsiatich televíznych autorských filmov, dokumentov a publicistických relácií a televíznych scenárov.  Ako režisér sa podieľal aj na komerčných projektoch pre produkčnú spoločnosť Vantage Factory a TV JOJ.