Mgr. art. Denisa Slávová

Vyštudovala pedagogiku výtvarného umenia na Trnavskej univerzite v Trnave. V súčasnosti pokračuje v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení na katedre Fotografie a nových médií. Vyučovala digitálnu fotografiu a reklamnú tvorbu na strednej umeleckej škole v Bratislave, v súčasnosti vyučuje fotografické predmety na našej škole, pričom vedie žiakov k technickému zvládnutiu digitálnej aj analógovej fotografie, nabáda k výtvarnému mysleniu a hľadaniu vlastného fotografického jazyka. Vystavovala na viacerých výstavách doma i v zahraničí. Pracuje, žije a tvorí v Bratislave.